آموزش رایگان ماساژ

فیلم ماساژ,موقعیت شخص ماساژ شوندهشیوه صحیح قرار گرفتن شخص ماساژ شونده ماساژ دادن را در 2 حالت می توان انجام داد: حالت اول روی تخت ماساژ یا تختهای مخصوص معاینه پزشکی و تزریقات و... لازم نیست نگران تهیه تخت ماساژ باشید زیرا ماساژ را روی زمین هم می توان انجام داد که این حالت دوم است توجه کنید که به هیچ وجه روی تخت خوابی که فنری است نمی توان ماساژ داد در مجموع وقتی شما می خواهید کسی را ماساژ دهید باید خودتان هم راحت باشید و تسلط کافی را روی شخص ماساژ شونده داشته باشید اول تخت مخصوص ماساژ مناسب این کار می باشد اگر نتوانستید تخت ر

شیوه صحیح قرار گرفتن شخص ماساژ شونده

شیوه صحیح قرار گرفتن شخص ماساژ شونده

ماساژ دادن را در 2 حالت می توان انجام داد: حالت اول روی تخت ماساژ یا تختهای مخصوص معاینه پزشکی و تزریقات و... لازم نیست نگران تهیه تخت ماساژ باشید زیرا ماساژ را روی زمین هم می توان انجام داد که این حالت دوم است توجه کنید که به هیچ وجه روی تخت خوابی که فنری است نمی توان ماساژ داد در مجموع وقتی شما می خواهید کسی را ماساژ دهید باید خودتان هم راحت باشید و تسلط کافی را روی شخص ماساژ شونده داشته باشید اول تخت مخصوص ماساژ مناسب این کار می باشد اگر نتوانستید تخت را تهیه نمایید یا فضای لازم را نداشتید ماساژ را روی پتوی چند لایه ای که در کف اتاق پهن کرده اید انجام دهید.

شخص روی پتو یا تخت مخصوص به پشت دراز بکشد زیر سر و زانوهایش یک بالش بگذارید، وقتی که خواستید نقاط پشتی را ماساژ دهید فرد به شکم دراز بکشد بالش را زیر مچ پاها قرار دهید دستها زیر پیشانی باشد مگر زمان ماساژ پشت که دستها باید کنار بدن قرار گیرد. به تصاویر توجه کنید.

برای دیدن فیلم آموزش حرفه ای ماساژ پشت و کمر اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 آذر 1396ساعت 1:44  توسط مهدی جعفری